Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådets konferens om Svensk finanspolitik 2022

14 april 2022

Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2022 publiceras den 16 maj. I samband med detta anordnar rådet en konferens fredagen den 20 maj.

Efter rådets presentation av rapporten kommenteras den av Ola Alterå (kanslichef på Klimatpolitiska rådet) och Lars Calmfors (professor och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning). Ytterligare kommentatorer kan tillkomma.

Information om konferensen

Tid: Fredagen den 20 maj, kl. 13.00–15.00.

Plats: F7 Möten & Konferens, lokal Ljusgården, Fleminggatan 7, Stockholm.

Anmälan

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. Anmälan görs genom att skicka e-post till:

konferens@fpr.se. Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats och e-post.

Sista anmälningsdag är måndagen den 16 maj. OBS begränsat antal platser.

Vid eventuella frågor kontakta Charlotte Sandberg Gavatin på Finanspolitiska rådets kansli (charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se, 08-453 59 91). Konferensen kommer att spelas in och därefter publiceras på rådets hemsida.

Se bifogad inbjudan för mer information om konferensen.

Inbjudan Pdf, 197.5 kB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.