Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådets konferens om fördelningspolitik

18 juni 2012

Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. Sedan våren 2011 ingår i rådets uppdrag att även "analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens fördelning på kort och lång sikt". Rådet gav under hösten 2011 några forskare i uppdrag att analysera ett antal fördelningspolitiska frågeställningar vilket mynnade ut i tre underlagsrapporter. Vid seminariet presenterades och diskuterades dessa.

Inbjudan till konferensen Pdf, 66.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Lars Jonungs presentation Pdf, 448 kB, öppnas i nytt fönster.

Jesper Roine: Varför ska vi bry oss om fördelningsfrågor?
Läs rapporten Pdf, 346 kB, öppnas i nytt fönster.
Roines presentation Pdf, 742.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Andreas Berghs kommentarer Pdf, 180.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö: Inkomstfördelningen bland pensionärer
Läs rapporten Pdf, 877.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Wadensjös presentation Pdf, 757.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Daniel Waldenström: Granskning av regeringens fördelningspolitiska redogörelser, 1992-2011
Läs rapporten Pdf, 913.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Waldenströms presentation Pdf, 800.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Anders Björklunds kommentarer Pdf, 282.4 kB, öppnas i nytt fönster.