Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådet inger skrivelse till regeringen

8 november 2010

Sverige är genom inrättandet av Finanspolitiska rådet 2007 en internationell föregångare i fråga om oberoende granskning av finanspolitiken. Men alltför små resurser och oklar framtida ställning hotar såväl kvaliteten i rådets arbete som dess oberoende. Detta framför Finanspolitiska rådet i en skrivelse till regeringen.

Skrivelse Pdf, 131.1 kB.
Pressmeddelande Pdf, 140.3 kB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.