Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådet föreslår ny ordförande och nya ledamöter

14 mars 2016

John Hassler och Oskar Nordström Skans lämnar sina uppdrag som ledamöter i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Bertil Holmlund och Peter Englund som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2016. Rådet beslutande samtidigt att föreslå Harry Flam som ny ordförande i rådet. Beslutet var enhälligt.

Bertil Holmlund är seniorprofessor i Nationalekonomi vid Uppsala Universitet.

Peter Englund är professor i finansiell ekonomi vid Stockholm School of Economics.

Ytterligare information

Enligt regeringens instruktion för Finanspolitiska rådet är ledamöterna förordnade för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter.

Vill du veta mer, kontakta ordförande John Hassler tel. 070–811 72 63.

CV Bertil Holmlund Pdf, 206 kB.

CV Peter Englund Pdf, 354.9 kB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.