Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådet föreslår ny ordförande och nya ledamöter

14 mars 2016

John Hassler och Oskar Nordström Skans lämnar sina uppdrag som ledamöter i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Bertil Holmlund och Peter Englund som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2016. Rådet beslutande samtidigt att föreslå Harry Flam som ny ordförande i rådet. Beslutet var enhälligt.

Bertil Holmlund är seniorprofessor i Nationalekonomi vid Uppsala Universitet.

Peter Englund är professor i finansiell ekonomi vid Stockholm School of Economics.

Ytterligare information

Enligt regeringens instruktion för Finanspolitiska rådet är ledamöterna förordnade för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter.

Vill du veta mer, kontakta ordförande John Hassler tel. 070–811 72 63.

CV Bertil Holmlund Pdf, 206 kB.

CV Peter Englund Pdf, 354.9 kB.