Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådet föreslår ny ledamot

22 mars 2018

Cecilia Hermansson lämnar sitt uppdrag som ledamot i Finanspolitiska rådet när hennes förordnande löper ut den 30 juni i år.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Åsa Hansson som nya ledamot i rådet från och med den 1 juli 2018. Beslutet var enhälligt.

Åsa Hansson är docent i nationalekonomi och lektor vid nationalekonomiska institutionen och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet. Åsa Hansson har framför allt ägnat sig åt skatteforskning och även varit expert i statliga utredningar om skattefrågor i både Sverige och Danmark.

Ytterligare information

Enligt regeringens instruktion för Finanspolitiska rådet är ledamöterna förordnade för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter.

Vill du veta mer, kontakta ordförande Harry Flam tel. 070–918 85 45.

Skrivelse till regeringen Pdf, 66.1 kB.

Åsa Hansson CV Pdf, 308.7 kB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.