Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådet föreslår ny ledamot

22 mars 2018

Cecilia Hermansson lämnar sitt uppdrag som ledamot i Finanspolitiska rådet när hennes förordnande löper ut den 30 juni i år.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Åsa Hansson som nya ledamot i rådet från och med den 1 juli 2018. Beslutet var enhälligt.

Åsa Hansson är docent i nationalekonomi och lektor vid nationalekonomiska institutionen och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet. Åsa Hansson har framför allt ägnat sig åt skatteforskning och även varit expert i statliga utredningar om skattefrågor i både Sverige och Danmark.

Ytterligare information

Enligt regeringens instruktion för Finanspolitiska rådet är ledamöterna förordnade för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter.

Vill du veta mer, kontakta ordförande Harry Flam tel. 070–918 85 45.

Skrivelse till regeringen Pdf, 66.1 kB.

Åsa Hansson CV Pdf, 308.7 kB.