Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådet föreslår nya ledamöter

20 februari 2017

Hilde C. Bjørnland och Yvonne Gustafsson lämnar sina uppdrag som ledamöter i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Kari Lotsberg och Ragnar Torvik som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2017. Rådet beslutade samtidigt att föreslå Kari Lotsberg som ny vice ordförande i rådet. Beslutet var enhälligt.

Kari Lotsberg har bland annat arbetat som byråsjef vid finansdepartementet i Norge och som statssekreterare vid finansdepartementet i Sverige.

Ragnar Torvik är professor i nationalekonomi vid universitet i Trondheim och vid Handelshögskolan i Oslo.

Ytterligare information

Enligt regeringens instruktion för Finanspolitiska rådet är ledamöterna förordnade för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter.

Vill du veta mer, kontakta ordförande Harry Flam tel. 070–918 85 45.

Skrivelse till regeringen Pdf, 93.5 kB, öppnas i nytt fönster.
CV Kari Lotsberg Pdf, 323.5 kB, öppnas i nytt fönster.
CV Ragnar Torvik Pdf, 104.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.