Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådet föreslår nya ledamöter

22 mars 2012

Michael Bergman och Helena Svaleryd lämnar sina uppdrag som ledamöter i Finanspolitiska rådet då deras förordnanden löper ut den 30 juni.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde den 22 mars 2012 beslutat att föreslå Anders Björklund och Irma Rosenberg som nya ledamöter i rådet.

Pressmeddelande Pdf, 131.3 kB, öppnas i nytt fönster.