Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådet föreslår nya ledamöter

19 mars 2014

PRESSMEDDELANDE

Yvonne Gustafsson och Hilde C. Bjørnland föreslås som nya ledamöter i Finanspolitiska rådet.

Eva Lindström och Steinar Holden lämnar sina uppdrag som ledamöter i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde den 19 mars 2014 beslutat att föreslå Yvonne Gustafsson och Hilde C. Bjørnland som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2014. Rådet föreslår Irma Rosenberg som ny vice ordförande efter Eva Lindström. Rådets beslut var enhälligt.

Ytterligare information

Vill du veta mer, kontakta ordförande John Hassler tel. 070–811 72 63.

Pressmeddelande Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse till regeringen Pdf, 109.8 kB, öppnas i nytt fönster.