Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådet föreslår nya ledamöter

12 februari 2015

Irma Rosenberg och Anders Björklund lämnar sina uppdrag som ledamöter i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.

Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Cecilia Hermansson och Harry Flam som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2015. Rådets beslut var enhälligt.

Cecilia Hermansson är född 1962. Hon är seniorekonom på Swedbank och forskar vid Centrum för bank och finans (CEFIN) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon var Swedbankkoncernens chefsekonom åren 2008-2013, och har tidigare arbetat på SIDA och Finansdepartementet.

Harry Flam är född 1948. Han är professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för Internationell Ekonomi (IIES), Stockholms universitet. Han var tidigare föreståndare för Institutet för Internationell Ekonomi, och ledamot av det dåvarande Ekonomiska rådet vid Finansdepartementet åren 1993-1997.

Ytterligare information

Enligt regeringens instruktion för Finanspolitiska rådet är ledamöterna förordnade för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter.

Vill du veta mer, kontakta ordförande John Hassler tel. 070–811 72 63.

Pressmeddelande Pdf, 130.1 kB, öppnas i nytt fönster.