Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Finanspolitiska rådet anordnar seminarium

Att försöka se runt hörnet

Finanspolitiska rådet anordnar ett seminarium om ekonomiska kriser och krishantering fredagen den 11 mars 2016, klockan 13-14.30, på Grand Hotel i Stockholm (ingång huvudentrén). Vid seminariet medverkar Ingemar Mundebo, Rolf Wirtén, Bo Lundgren, Bosse Ringholm, Pär Nuder och Anders Borg. Följande två frågor kommer att diskuteras:

Går det att förutse en kris?

Hur kan man förbereda sig inför en kris?

Seminariet leds av Karin Pettersson och Ulrica Schenström.

Kaffe serveras från klockan 12.30.

Välkommen!

Anmälan mailas till: konferens@finanspolitiskaradet.se

Antalet platser är begränsat, platserna delas ut vartefter anmälningarna kommer in. En bekräftelse skickas till dig om du fått en plats, får du förhinder meddela gärna oss så att din plats kan gå till någon annan.