Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Extern utvärdering av rådets arbete

26 september 2013

PRESSMEDDELANDE

Finanspolitiska rådet har i en skrivelse till regeringen idag föreslagit att regeringen låter internationellt erkända experter utvärdera rådets arbete och att denna granskning presenteras vid ett öppet seminarium.

Idag pågår en livaktig internationell diskussion om oberoende finanspolitiska institutioner av liknande slag som Finanspolitiska rådet. Rådet har funnits sedan 2007 och har publicerat ett flertal rapporter som fått stor uppmärksamhet, både i den svenska debatten och internationellt. Med de erfarenheter som nu finns är det naturligt att reflektera över rådets fortsatta arbete.

För att genomföra sitt uppdrag krävs att rådets bedömningar håller en hög analytisk nivå samt att rådet inte tar hänsyn till hur regering eller opposition kan komma att värdera rådets bedömningar. Riksdagen har tidigare låtit internationellt erkända experter granska penningpolitiken. Det är en modell som skulle vara värdefull för att utveckla rådets arbete och säkerställa dess självständighet. Därför föreslår rådet idag att en liknande utvärdering görs av rådets arbete.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta ordförande John Hassler (tel. 070-811 72 63) eller kanslichef Joakim Sonnegård (tel. 08-453 59 88).

Pressmeddelande Pdf, 88.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skrivelse till regeringen Pdf, 47.5 kB, öppnas i nytt fönster.