Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Ett enklare och effektivare skattesystem

23 juni 2020

Finanspolitiska rådet publicerar idag en rapport i serien Särskilda studier från Finanspolitiska rådet:

Ett enklare och effektivare skattesystem Pdf, 740.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Studien visar att skattesystemet kan reformeras så att det blir både enklare och ger samhällsekonomiska vinster. En sådan reform kan genomföras med bibehållna skatteintäkter och oförändrad inkomst­för­delning.

Pressmeddelande Pdf, 225.9 kB.

Videoinspelning av presskonferensen

Presentation Pdf, 297.3 kB, öppnas i nytt fönster.

I serien Särskilda studier från Finanspolitiska rådet publiceras fördjupade studier av olika aspekter av finanspolitiken.