Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Debatt om Finanspolitiska rådets skrivelse

12 november 2010

Rådets skrivelse har skapat debatt på flera av landets ledarsidor.

Borg bör vara rädd om dessa kritiker
Eskilstuna-Kuriren
Finansministern ville ha ett lågmält ekonomiskt seminarium, inte en hård debatt med ett bångstyrigt finanspolitiskt råd. Men det är likväl vad Borg har fått och nu måste lära sig leva med. Han måste visa att han inte bara tolererar utan välkomnar genomtänkt och välartikulerad kritik mot den ekonomiska politiken. Den är om inte annat nyttig för den intellektuella hälsan i kretsen runt finansministern.
Läs hela

Barnsligt av Anders Borg
Uppsala Nya Tidning
När regeringen inrättade Finanspolitiska rådet för snart fyra år sedan var den föregångare på den internationella scenen. Få andra länder hade en motsvarighet till den myndighet som under professor Lars Calmfors skulle granska regeringens finanspolitiska åtgärder. Tre årliga granskningar senare är tongångarna inte lika positiva. Regeringen uppskattar inte alltid rådets synpunkter och rådet vill utvecklas vidare.
Läs hela

Finanspolitiska rådet: Anders Borg bör tåla leken
Dagens Nyheter
Anders Borg hade goda skäl när han inrättade Finanspolitiska rådet 2007. Det "kommer att leverera synpunkter och kritik mot regeringens politik. Vi är övertygade om att det kommer att göra den ekonomiska politiken bättre", skrev finansministern den gången på DN Debatt.
När Anders Borg nu hamnar i offentligt gräl med rådet om dess resurser och hotar med att minska anslaget och antalet ledamöter, ser det dessvärre ut som om det är just kritik han inte tål.
Läs hela

Motstånd är lönlöst, sade finansminister Borg
Svenska Dagbladet
Jag kommer — helt osökt givetvis — att tänka på Borgkollektivet när jag läser om finansminister Anders Borgs gräl med Finanspolitiska rådet och dess ordförande Lars Calmfors. Finanspolitiska rådet är instiftat av regeringen. Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. I förordningen (2007:760) står även att rådet ska "verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken".
Detta var tanken. Men nu har visst Borg fått nog av diskussioner. När rådet nyligen önskade stärkta resurser (i nuläget har man en budget om 7,3 miljoner kronor) svarade finansministern med hot om nedskärningar.
Läs hela

Kunskap kostar (2)
Expressen
Detta råd med ekonomisk expertis är emellertid ett initiativ från Anders Borgs sida. Och ett utmärkt sådant. Precis som när Borg med intellektuell vidsynthet lät tankesmedjan ESO kliva upp från den grav Göran Persson grävt. Det borde faktiskt vara värt några miljoner att låta kvalificerade nationalekonomer granska regeringens politik. Tänk bara på hur många miljoner/miljarder en regering faktiskt kan spara på att bedriva rätt politik.
Läs hela

Det skvätter i ankdammen
Dagens Industri
Den här sortens budgetdiskussioner inför öppen ridå är inte vanliga. Anders Borgs reaktion är intressant:
"Vi ska pröva om det inte går att minska resurserna."
En tydlig signal till alla som kan tänkas vilja be finansministern om något. Och ett klart besked om vem som bestämmer.
På frågan vad det här betyder för samtalsklimatet har Anders Borg förstås här också ett svar: "Jag kan inte tänka mig att de låter mina synpunkter på deras budget påverka deras bedömning av eknomisk politik, det vore helt orimligt."
Och det vore ju det.