Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Calmfors medverkar i Ekonomiklubben

15 oktober 2010

Rådets ordförande, Lars Calmfors, medverkade som expert i programmet "Ekonomiklubben" på TV-kanalen Axess 14 oktober 2010. Bland annat diskuterades Budgetpropositionen för år 2011 och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som tilldelades Peter Diamond, Chris Pissarides och Dale Mortensen. Pissarides skrev så sent som i våras en underlagsrapport till rådet där han avhandlade reguljär utbildning som konjunkturpolitiskt instrument.
Se programmet
Läs Pissarides underlagsrapport Pdf, 171.3 kB.