Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

4th annual meeting of OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions

23-24 februari 2012

Finanspolitiska rådets ordförande, Lars Jonung, och kanslichef, Joakim Sonnegård, representerade Finanspolitiska rådet vid OEDCs årliga möte för självständiga finanspolitiska institutioner. Rådets arbete och framgångar uppmärksammades och fick tjäna som ett gott exempel på hur en sådan institution kan inrättas.

Mötets officiella hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lars Jonungs presentation av Finanspolitiska rådet Pdf, 122.2 kB, öppnas i nytt fönster.