Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

2017 års rapport på engelska

8 december 2017

Rapporten Svensk finanspolitik 2017 finns nu tillgänglig i engelsk översättning.

Swedish Fiscal Policy 2017 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.