Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Wicksellseminarium om rådets rapport 2012

Lunds universitet, 7 september 2012

Lars Jonung och paneldiskussion med Bo Lundgren, generaldirektör för Riksgälden; Anne-Marie Pålsson, docent vid Ekonomihögskolan och fd riksdagsledamot (M); samt Per T Ohlsson, journalist, författare och senior columnist för Sydsvenskan.