Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presentation om Finanspolitiska Rådet och dess rapport för 2012, Danmarks Nationalbank

Köpenhamn, 4 september 2012

Lars Jonung Bilder Pdf, 663 kB, öppnas i nytt fönster.