Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presentation om Finanspolitiska rådet och dess arbete inför en delegation från det kinesiska finansdepartementet, 24 september 2010.
Lars Calmfors och Eva Oscarsson Bilder