Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presentation för EU-kommissionen om Sveriges finanspolitiska ramverk

Videokonferens, Stockholm, 9 december

Lars Heikensten

Bilder Pdf, 312.1 kB.