Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presentation av rådets rapport 2012 på seminarium anordnat av SNS Bryssel, Svenska klubben och Näringslivets EU-klubb

Bryssel, 10 oktober 2012

Lars Jonung