Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presentation av årets rapport på Finansdepartementet, 4 juni 2008.

Martin Flodén, Finanspolitiken Bilder Powerpoint, 267.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ann-Sofie Kolm, Sysselsättningspolitiken Bilder