Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Öppen föreläsning vid Stockholms universitet "Skuldkriserna i vår omvärld - hur ska budgetunderskotten saneras?", 19 oktober 2010.

Lars Calmfors