Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Möte mellan Lars Calmfors och Jean-Philippe Cotis, chef för INSEE, Christian de Boisseau, orddörande i Conseil d´Analyse du Premier Ministre, Jean Peyrelevade, vice ordförande Leonardo & Co samt ambassadör Gunnar Lund, Paris, 23 mars 2010.