Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Möte mellan Lars Calmfors och György Szapáry, ekonomisk-politisk rådgivare till Fidesz, och Sveriges ambassadör i Ungern, Cecilia Björner, Budapest, 17 mars 2010.