Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Möte med Peter Doyle från Internationella valutafonden (IMF) vid fondens Artikel IV-konsultation för Sverige

Stockholm, 11 maj 2012

John Hassler, Joakim Sonnegård och Niklas Frank
Sammanfattning av Svensk finanspolitik 2012 (engelska) Pdf, 68.8 kB, öppnas i nytt fönster.