Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Möte med ordförande för den franska premiärministerns ekonomiska råd (Conseil d'Analyse Economique) och den franska ambassadören i Sverige, 6 februari 2009.
Lars Calmfors