Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Möte med IMFs Sverigedelegation, 3 juni 2010.
Martin Flodén, Laura Hartman, Erik Höglin, Eva Oscarsson och Helena Svaleryd Bilder