Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Möte med EU:s nätverk för finanspolitiska råd (EUNIFI) och Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK)

Bryssel, 2 februari 2018

Hannes Jägerstedt