Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Möte med Europeiska kommissionen inför vårprognosen 2014

Stockholm, 27 mars 2014

Finanspolitiska rådets kansli träffade representanter från Europeiska kommissionen för ett informationsmöte inför kommissionens vårprognos 2014