Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Möte med det europeiska nätverket för oberoende finanspolitska råd (EUIFIs)

Videokonferens, Stockholm, 21 oktober 2020

Göran Hjelm och Mikael Hemlin