Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Möte med Carsten Schneider, ekonomisk talesperson för SPD, Tyskland, med särskilt ansvar för budgetfrågor

Stockholm, 15 maj 2012

Joakim Sonnegård och Max Elger  Bilder Pdf, 205.9 kB, öppnas i nytt fönster.