Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Framförande av Finanspolitiska rådets slutsatser om sjukförsäkringsreformen vid ett seminarium anordnat av sjukförsäkringsutredningen, 6 december 2010.
Laura Hartman Bilder Pdf, 63.4 kB.