Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Föreläsning om "Economic Policy in the Crisis" vid Internationella Handelshögskolan (International Business School) i Jönköping, 2 november 2009.
Lars Calmfors Bilder