Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Deltagande i EU-finansierat projekt för tekniskt bistånd

Chisinau, Moldavien, 28-30 november 2016

Niklas Frank