Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Anförande vid LO:s seminarium "Sätter EU stopp för den svenska modellen? - Konsekvenser av EU-kommissionens förslag till ekonomisk styrning"

Stockholm, 18 mars 2011

Lars Calmfors Bilder Pdf, 104.9 kB, öppnas i nytt fönster.