Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Anförande på Finansdepartementets dag, 13 februari 2008.
Lars Calmfors, "Vad är Finanspolitiska rådet?" Bilder