Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Anförande om finanspolitisk och ekonomiskt samordning i EU, Riksdagens Finansutskott och EU-nämnd

Stockholm, 9 mars 2011

Lars Calmfors Bilder Pdf, 219.3 kB, öppnas i nytt fönster.