Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Anförande om Finanspolitiska rådet vid “Seminar on Reform of Ireland´s Budgetary Framework", arrangerat av finansdepartementet på Irland

Dublin, 30 maj 2011

Lars Jonung Bilder Pdf, 408 kB, öppnas i nytt fönster.