Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Anförande och deltagande på konferens om "Independent Fiscal Policy Institutions" arrangerad av Ungerns Finanspolitiska Råd på Ungerska Vetenskapsakademien i Budapest, 18-19 mars 2010.
Lars Calmfors Uppsats  Bilder