Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Anförande för SNS Parisgrupp om "Budgetunderskott, finanspolitik och den ekonomiska krisen", 23 mars 2010.
Lars Calmfors Bilder