Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

SEMINARIUM 11 MARS 2016

Att försöka se runt hörnet - Finanspolitiska rådets seminarium om kriser

Finanspolitiska rådet anordnade ett seminarium om ekonomiska kriser och krishantering. Vid seminariet medverkade Ingemar Mundebo, Rolf Wirtén, Bo Lundgren, Bosse Ringholm, Pär Nuder och Anders Borg. Seminariet leddes av Karin Pettersson och Ulrica Schenström.

Följande två frågor diskuterades:

Går det att förutse en kris?

Hur kan man förbereda sig inför en kris?

Seminariet går att ses i sin helhet på Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Finansministrar

Rolf Wirtén, budgetminister 1980-81

Ingmar Mundebo, budgetminister 1976-1980

Bo Lundgren, skatteminister 1991-1994

Bosse Ringholm finansminister 1999-2004

Per Nuder, finansminister 2004-2006

Ander Borg, finansminister 2006-2014.

Finansministrar

 Ulrica Schenström och Karin Pettersson

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.