Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

PRESSTRÄFF 17 MAJ 2010

Finanspolitiska rådets rapport 2010
Finanspolitiska rådets rapport "Svensk finanspolitik" publicerades den 17 maj. Rapporten fokuserar på de offentligfinansiella problemen i vår omvärld och den stora osäkerheten om den ekonomiska krisens långsiktiga effekter. Andra huvudfrågor gäller jobbskatteavdraget och regeringens reformer av sjukförsäkringen. I samband med publiceringen hölls en pressträff.

Ladda hem
Pressmeddelande Pdf, 76.9 kB.
Presentation Pdf, 203.7 kB.

Bilder från konferensen

Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.