Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

PRESSTRÄFF 16 MAJ 2016

Svensk finanspolitik 2016

Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik publicerades den 16 maj. En pressträff hölls i samband med publiceringen. I rapporten diskuteras bland annat stabiliseringspolitiken, överskottsmålet och utgiftstaket, långsiktig hållbarhet, regeringens arbetslöshetsmål, asylinvandring och integration på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, ekonomisk jämställdhet, infrastrukturinvesteringar och klimatpolitiken.

Pressmeddelande Pdf, 172.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Rådets presentation Pdf, 152.2 kB, öppnas i nytt fönster.