Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

PRESSTRÄFF 16 MAJ 2011

Finanspolitiska rådets rapport 2011
Finanspolitiska rådets rapport "Svensk finanspolitik" publicerades den 16 maj. Rapportens huvudvikt ligger på de offentliga finanserna och arbetsmarknaden. Andra frågor som behandlas är konjunkturbedömning, finansiell stabilitet, skatter och utbildning. I samband med publiceringen hölls en pressträff.

Ladda hem
Pressmeddelande Pdf, 105.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Presentation Pdf, 233.5 kB, öppnas i nytt fönster.