Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Pressträff 15 maj 2008

Finanspolitiska rådets rapport 2008
Finanspolitiska rådets första rapport publicerades den 15 maj 2008 och innehöll både ris och ros för regeringen. Jobbskatteavdraget och den sänkta a-kassan kan väntas öka sysselsättningen på sikt. Men reformerna av a-kassans finansiering och fastighetsskatten har varit misslyckade. I samband med publiceringen hölls en pressträff.

Ladda hem
Pressmeddelande Pdf, 70.5 kB.
Presentation Powerpoint, 288.5 kB.
Kommentarer Word, 59.5 kB.