Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

PRESSTRÄFF 12 MAJ 2015

Svensk finanspolitik 2015

Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik publicerades den 12 maj. En pressträff hölls i samband med publiceringen. I rapporten diskuteras bland annat stabiliseringspolitiken, överskottsmålet och utgiftstaket, pensionsåldern, infrastrukturinvesteringar och regeringens arbetslöshetsmål.

Pressmeddelande Pdf, 77.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Rådets presentation Pdf, 265.9 kB, öppnas i nytt fönster.