Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Pressträff 11 maj 2009

Finanspolitiska rådets rapport 2009
Finanspolitiska rådets rapport "Svensk finanspolitik" publicerades den 11 maj. Rapporten fokuserar på den ekonomiska krisen och hur regeringen hanterat den i sin finans- och arbetsmarknadspolitik. En annan huvudfråga gäller överskottsmålet och hur långsiktigt hållbara offentliga finanser bäst uppnås. I samband med publiceringen hölls en pressträff.

Ladda hem
Pressmeddelande Pdf, 74.6 kB.
Presentation Pdf, 169.9 kB.

Bilder från presskonferensen

Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild
Pressbild 2
Pressbild
Pressbild
Pressbild

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.