Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

Presskonferens 26 oktober 2009

Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010
Finanspolitiska rådet publicerade den 26 oktober kommentarer till Budgetpropositionen för 2010. I samband med detta arrangerade rådet en presskonferens.

Ladda ned
Presentation Pdf, 119 kB.
Kommentarer till budgetpropositionen Pdf, 113.1 kB.
Pressmeddelande Pdf, 144.3 kB.

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.