Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 9 MAJ 2022

Pensionssystemet och pensionärernas inkomster

Finanspolitiska rådets studie Pensionssystemet och pensionärernas inkomster och underlagsrapporten Pensionärernas inkomster 1991-2019 publicerades den 6 maj. Med anledning av det anordnade rådet en konferens där studiernas huvudsakliga slutsatser presenterades.

Studierna kommenterades av Bo Könberg (f.d. sjukvårds- och socialförsäkringsminister), Daniel Barr (generaldirektör på Pensionsmyndigheten), Staffan Ström (pensionsekonom på Alecta) och Laura Hartman (chefsekonom på LO).

Från rådet medverkade Lars Heikensten (ordförande) och Lisa Laun (ledamot).

Bilder från konferensen Pdf, 2.9 MB.

 

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. Anmälan görs genom att skicka e-post till: konferens@fpr.se.

Anmälan ska innehålla namn och arbetsplats. Sista anmälningsdag är 30 september. OBS begränsat antal platser. Meddela i anmälan eventuella allergier då lunch och kaffe kommer att förbokas.

Vid eventuella frågor kontakta Charlotte Sandberg Gavatin på Finanspolitiska rådets kansli (charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se, 08-453 59 91)