Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

@Finpolradet
www.youtube.com/finanspolitiskaradet

KONFERENS 9 MAJ 2022

Pensionssystemet och pensionärernas inkomster

Finanspolitiska rådets studie Pensionssystemet och pensionärernas inkomster och underlagsrapporten Pensionärernas inkomster 1991-2019 publicerades den 6 maj. Med anledning av det anordnade rådet en konferens där studiernas huvudsakliga slutsatser presenterades.

Studierna kommenterades av Bo Könberg (f.d. sjukvårds- och socialförsäkringsminister), Daniel Barr (generaldirektör på Pensionsmyndigheten), Staffan Ström (pensionsekonom på Alecta) och Laura Hartman (chefsekonom på LO).

Från rådet medverkade Lars Heikensten (ordförande) och Lisa Laun (ledamot).

Bilder från konferensen Pdf, 2.9 MB.

 

Årets rapport

Särskilda studier

Årets underlagsrapporter

Kommande händelser

20 oktober: Konferens, ekonomisk ojämlikhet

Konferensen är fulltecknad. Om du önskar skriva upp dig på väntelistan, kontakta Charlotte Sandberg Gavatin direkt på charlotte.sandberg-gavatin@fpr.se eller 08-453 59 91.

Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla.